Visioner

Pleje og omsorg:

 • at være et fristed for mennesker med demenssygdomme.
 • at bruge beboernes livshistorie til at danne en hverdag, de kan nikke genkendende til.
 • at skabe en så hjemlig atmosfære som muligt.
 • at være i tæt dialog med de pårørende så de er en naturlig del af hverdagen.
 • at give beboerne stjernestunder i form af aktiviteter de kender og holder af.
 • at beboerne dagligt får tilbuddet om at komme ud i den friske luft.

Personale:

 • at skabe en arbejdsplads hvor der er mulighed for faglig udvikling og personlige udfordringer.
 • at skabe en arbejdsplads der er kendetegnet ved ansvarlighed og involvering.
 • at arbejdsmiljøet er præget af arbejdsglæde og humor.
 • at fremme det gode samarbejde i dagligdagen.

Som virksomhed: 

 • at være en del af lokalsamfundet og tilstræbe at bruge samarbejdspartnerne i lokalmiljøet.
 • at udvise en miljøbevidst ansvarlighed gennem handlinger i dagligdagen.
 • at udvise samfundsmæssig social ansvarlighed i forhold til medarbejdere med specielle behov til jobbeskrivelser og indhold. 
 • at der udvises venlighed og imødekommenhed i forhold til beboere, pårørende , kolleger samt øvrige samarbejdspartnere og gæster i huset.
 • at tænke i muligheder frem for begrænsninger.

EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.