Menneskesyn og værdigrundlag

Alle vore medarbejdere arbejder loyalt ud fra vores fælles menneskesyn, 
hvor det enkelte menneske:

  • Er unikt
  • Har værdi i sig selv
  • Har ret til at leve / opleve og udfolde sig
  • Har krav på respekt på en ærlig og ligeværdig måde
  • Forstås i en helhed ud fra den enkeltes behov for fysisk, psykisk, social, kulturel og åndelig omsorg
  • Har fri vilje til at træffe egne valg og tage ansvar for egne handlinger 
  • I de situationer hvor den enkelte ikke kan tage vare på egne handlinger, kan andre tage ansvaret midlertidigt

EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.