Uddannelse

Ud over de pædagogiske og sundhedsfaglige grunduddannelser som vore medarbejdere har, vægter vi videreuddannelse af vore medarbejdere højt.

Medarbejderne ajourføres løbende i aktuelle emner, som sikrer kvaliteten i det daglige arbejde, herunder medicinadministration, dokumentation, nye sygeplejefaglige retningslinjer m.m.

En del af vore medarbejdere er i gang med individuelle uddannelsesforløb.

Vi havde i 2016 fokus på Vibeke Drevsen Bachs Blomstringsunivers, hvor hele personalegruppen har indgået i et uddannelsesforløb. Formålet har været at få et fælles fagligt fundament, et fælles sprog samt øge kvaliteten af de faglige refleksioner.

I 2018 har fortsat implementering og arbejdet med kollegial sparring.

I foråret 2019 har vi igen haft Vibeke Drevsen Bach til at undervise hele personalegruppen i blomstringsmodellen.

Du kan læse mere om Blomstringsuniverset her.

 

I 2020 har vi indgået aftale med Resopti, som udarbejder webinarer, der alle er relateret til demens området.

Vi har valgt at bruge webinarerne aktivt i den interne undervisning i huset. 


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.