Pedelfunktionen

På Sct. Kjeldsgården har vi vores egen pedel og en pedelmedhjælper, som varetager alle praktiske foranstaltninger. De tilrettelægger de praktiske opgaver, så det  er muligt for beboerne at deltage i f.eks havearbejde, plante forårsblomster og passe drivhuset.

Desuden har vi et værksted, hvor pedellerne skaber rammerne for forskellige aktiviteter.

Der er mulighed for at tilkøbe pedel-assistance. Pedeltimerne afregnes efter tid og timeprisen udgør kr. 320,00.

Pedel Finn Troelsen er tlf. nr. 87 27 37 04 eller E-mail: FTR@diakon.dk


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.