Præsentation af vores personale

På Sct. Kjeldsgården har vi et tværfagligt sammensat personale, herunder både plejepersonale med en sundhedsfaglig og pædagogisk baggrund, husassistenter, aktivitetsmedarbejdere, sekretær samt pedeller.

Plejepersonalet består af sygeplejersker, social – og sundhedsassistenter, social – og sundhedshjælpere, pædagoger samt pædagogiske assistenter.

Udover det faste personale vil man møde praktikanter og vores faste afløsere samt elever da vi er uddannelsessted for både social – og sundhedsassistenter og pædagoger.

Der er to husassistenter som varetager rengøringen af beboernes boliger samt fællesarealerne i huset.

I vores eget vaskeri, er der ansat en medarbejder til at varetage vask, strygning og reparation af beboernes tøj.

Vores pedelfunktion varetages af en pedel og en pedelmedhjælper. De varetager alle praktiske foranstaltninger og deltager også gerne i ture ud af huset med vores beboere.

Huset har tre aktivitetsmedarbejdere ansat som sørger for at tilrettelægge aktiviteter og planlægge individuelle aktiviteter ud fra den enkelte beboers ønsker og behov for meningsfuld beskæftigelse.

Vi har ansat en sekretær til at varetage de administrative opgaver.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.