Kompetencer

Grundet kompleksiteten i plejen og omsorgen til vore beboere, lægger vi vægt på, at vores medarbejdere er fagligt veluddannede.
Vi arbejder ud fra en social pædagogisk og anerkendende tilgang, hvorfor vi forventer at vore medarbejdere har eller erhverver sig kompetencer indenfor disse områder.  
Derud over stiller vi høje krav til vore medarbejderes personlige kompetencer.

 Vi har forventninger til at vores medarbejdere:

- arbejder loyalt efter vores værdigrundlag og menneskesyn
- er selvstændige og ansvarsbevidste
- trives med team-arbejde
- er initiativrige
- er mødestabile og fleksible
- har en positiv tilgang til livet og er i besiddelse af et godt humør
- kan indgå positivt i samarbejdet med de pårørende
- har forståelse for vigtigheden af at deltage i de daglige aktiviteter og praktiske gøremål i huset

 


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.