Demenspris 2019

I september 2019 modtog vores medarbejder social- og sundhedsassistent Iben Juul Nielsen demensprisen 2019, hvilket vi er meget stolte af.
Prisen er en del af de 23 initiativer i den nationale demens handleplan. Prisen er en hyldest til en medarbejder, der har gjort en særlig indsats for demens ramte. Der var i alt 220 nominerede, og i udvælgelsen lagde juryen særligt vægt på de værdier som den Nationale Demens handleplan 2025 bygger på, som tryghed, indflydelse på eget liv og respekt for forskellighed og det levede liv.
Ibens kollegaer på Sct. Kjeldsgården havde indstillet Iben og bla. Skrevet
”Iben har startet en pårørendecafé og pårørendegrupper op. Hun har en fantastisk evne til at skabe stjernestunder for beboerne. Og hun ved, hvordan man kan lindre den sorg, der rammer de pårørende til et menneske med demens”.

Som følge af demensprisen har Iben deltaget i et interview med lektor og sygeplejerske Tina Risager om demens plejen, hvilket er blevet til tre webinarer, som er offentliggjort på Resopti.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.