En tværfagligt sammensat personalegruppe

På Sct. Kjeldsgården har vi den filosofi, at vi skal varetage de opgaver, vi hver især er bedst til.

Dette er baggrunden for, at vi prioriterer et bredt tværfagligt sammensat personale til at løse målrettede opgaver. Det er samtidig en grundlæggende del af vores kultur, at vi alle skal bidrage til at understøtte beboernes trivsel, hvorfor alle faggrupper indgår som en naturlig del af beboernes hverdag.

 


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.