Samarbejde med Viborg Model Jernbane Klub

Vi er i samarbejde med Viborg Model Jernbaneklub ved at lave en modeljernbane. I øjeblikket arbejdes der på at lave banen og vi glæder os rigtig meget på at se det færdige resultat. Foreløbigt ser det rigtig flot ud……. 


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.