Serviceydelser

Ved indflytning på Friplejehjemmet Sct. Kjeldsgården tages der stilling til, hvilke serviceydelser den enkelte beboer ønsker.  
Serviceydelserne består af:

Obligatoriske ydelser:

- Fuld kost 
- Rengøringspakke 
- Hygiejnepakke  
- Underholdning, blomster, "hygge" m.m. 

Derudover er der mulighed for at tilkøbe ekstra ydelser. De valgfrie ydelser udgøres af: 

- Hygiejneartikler
- Vask af privat tøj
- Vask og leje af linned og håndklæder
- Vask af dyne og pude
- Transport
- Skovgruppe – Grøn Omsorg

Der er også mulighed for at tilkøbe ledsagelse samt pedeltimer til praktiske gøremål.

Aftale om serviceydelser findes her


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.