Praktiske oplysninger

Frisør

Der er mulighed for at benytte plejehjemmets frisør, som kommer efter aftale. Beboeren er naturligvis også velkommen til at fortsætte ved egen frisør hvis dette ønskes. 

Fodplejer:

Der er mulighed for at benytte den fodterapeut, der kommer fast på plejehjemmet. Beboeren er naturligvis også velkommen til at fortsætte ved egen fodterapeut hvis dette ønskes.

Kørsel – Offentligt transportmiddel:

Plejehjemmets beboere kan have behov for besøg hos egen læge, tandlæge, sygehus m.m.

Vi tilstræber at der altid er ledsagelse med vore beboere til disse besøg. Oftest er det pårørende som ledsager deres nærmeste. Hvis dette ikke er en mulighed, kan der til købes ledsagelse af personale.Transporten til besøgene kan personalet være behjælpelig med at bestille, såfremt pårørende ikke har mulighed for selv at varetage denne. 

Licens:

Som en del af huslejen er der fri adgang til DR-kanaler på fjernsyn. I de 5 dagligstuer er der tillige TV-2 kanaler.Ønsker beboeren fjernsyn i egen bolig, som kan vise mere end DR, skal beboeren selv købe boxer-kort med de ønskede tillægs kanaler. 

Læge:

På Sct.Kjeldsgården er vi tilknyttet Viborg kommunes plejehjemslæge ordning. Det betyder at lægerne Odingården kommer på konsultation, hver onsdag fra kl 8.00-10.00. Når du flytter ind på Sct. Kjeldsgårdenhar du mulighed for at blive tilknyttet vores faste plejehjemslæge, men du kan naturligvis også beholde den læge du har i forvejen. Hvis den vanlige læge bor for langt væk, kan der blive behov for at skifte til en læge bosiddende i Viborg. For beboere der kommer fra andre kommuner, skal der ske  skift til en læge i Viborg kommune.

Tandlæge:

Beboeren kan bibeholde egen tandlæge efter indflytning på Sct. Kjeldsgården. Hvis besøgene her vanskeliggøres kan beboeren til meldes omsorgstandplejen. Det betyder at beboeren få besøg af tandlæge og tandplejer på plejehjemmet. 

Medicin:

På Sct. Kjeldsgården er vi løbende i dialog med beboernes læge i forhold til at sikre den rette medicinnering. Medicinen opbevares for den enkelte beboer i vores medicinrum og administreres af plejepersonalet. Det aftales individuelt med de pårørende om de ønsker at afhente medicinbestillinger på apoteket eller der ønskes udbringning til Sct. Kjeldsgården.  

Post:

Hver beboer har en postmappe, som enten opbevares i beboerens bolig eller på vagtstuen. Posten fordeles dagligt i mapperne af plejehjemmets sekretær. Vi opfordrer til at de pårørende aftaler indbyrdes hvem der tager sig af beboerens post. 

Telefon:

Der er gjort klar til installation af fastnettelefon i alle boligerne, så der er mulighed for at medflytte eget abonnement.Beboeren er naturligvis også velkommen til at have egen mobil telefon med.  

Rygning:

Alle fælles arealer på Sct. Kjeldsgården er røgfrie. Beboere og pårørende har mulighed for at ryge i egen bolig eller udenfor. Sct. Kjeldsgården har en rygepolitik for ansatte, der ikke gør det muligt at ryge i arbejdstiden. 

Husdyr:

Du er som beboer velkommen til at have dit eget kæledyr med. Det er dog en forudsætning at dit kæledyr ikke er til gene for husets øvrige beboere samt personale. Inden indflytning indgås en særskilt aftale med os omkring de praktiske opgaver i den forbindelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.