Kontaktperson

Ved indflytning til Sct. Kjeldsgården får hver beboer tildelt to personaler, som i et samarbejde fungerer som kontaktpersoner. Det er primært disse to personer, som er ansvarlige for at sikre kvalitet og sammenhæng i varetagelsen af den enkelte beboers pleje og omsorg.  

Som kontaktperson er man ligeledes den som har et dybere kendskab til den enkelte beboers baggrund og livshistorie og som sikrer et godt samarbejde med de pårørende gennem medinddragelse og information.  
Det er på den baggrund også her, at pårørende kan aftale tid til samtaler vedrørende deres nærmeste.  
I hverdagen vil der være skiftende personale, som naturligvis også er behjælpelig med praktiske ting.

Kontaktpersonen fungerer som tovholder på dokumentationsområdet, herunder sikrer kontinuitet og opfølgning på iværksat behandling.

 


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.