Fødselsdage

Når beboeren har fødselsdag hejses flaget fra morgenstunden og der serveres friskbagte boller fra køkkenet.

Fødselaren ønsker hvad der skal serveres til middag den dag.

Der serveres fødselsdagslagkage til eftermiddagskaffen. Hvis fødselaren får gæster er det muligt for pårørende at bestille lagkage i køkkenet.

Ønsker man som pårørende at invitere flere gæster til f.eks. en rund fødselsdag, kan plejehjemmets aktivitetsrum lånes. Det er de pårørende som står for arrangementet.

Måtte man som pårørende ønske at spise med, kan dette aftales med køkkenet.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.