Boligtilskud

Der er mulighed for at søge boligstøtte til huslejen ved Udbetaling Danmark. Boligkontrakten indeholder de oplysninger der måtte være behov for.

Du kan logge ind på: Borger.dk og få yderligere oplysninger eller ansøge direkte.

Der er desuden mulighed for at ansøge om indskudstilskud.

Både muligheden for boligstøtte og indskudstilskud afhænger at den samlede økonomiske situation.

 


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.