Bliv beboer

Hvis du eller en af dine nærmeste får behov for at flytte på plejehjem, er du meget velkommen til at aflægge os et besøg for at se, om Sct. Kjeldsgården kunne være et attraktivt sted at bo for dig i fremtiden.

Når du får brug for at flytte på plejehjem, er det vigtigt, at du tager kontakt til den kommune du bor i, idet det er bopælskommunen som skal give tilsagn om, at du kan få en plejebolig bevilget.

Når plejeboligen er bevilget, skal du tage stilling til hvilket/hvilke plejehjem du ønsker at sende ansøgning til.

At Sct. Kjeldsgården er et friplejehjem, betyder at alle kan ønske at flytte ind her- uanset hvor i landet man bor.

Hvis du ønsker en plejebolig på Sct. Kjeldsgården, vil vi modtage din ansøgning fra bopælskommunen ca. 1 uge efter plejeboligen er bevilget.

Vi vil herefter være i løbende dialog med dig eller dine pårørende omkring hvornår der bliver en ledig bolig.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis der er spørgsmål i forbindelse med ansøgningsproceduren.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.