Grøn omsorg.

Meget forskning viser, at ophold i naturen er en af de bedste sansestimulationer, der kan tilbydes til mennesker med demens-sygdomme. 

Derfor har vi ønsket, at dette skulle være et tilbud til beboerne på Friplejehjemmet Sct. Kjeldsgården. Vi har valgt at kalde det "Grøn Omsorg". 

Vi har lejet en spejderhytte ved Birkesø, hvor vi i forårs og sommer månederne kører ud og er hele dagen. Vi tager afsted med seks beboere og tre personaler og har madkuren med.

Formålet med Grøn Omsorg er at styrke de sociale færdigheder, bevare aktuelle kompetencer, at skabe genkendelsens glæde ved at høre fuglene kvidre, dufte skovbunden og følge med i myretuens  tilblivelse. 

I skoven er der en anden samværsrelation mellem beboerne og personalet, og den enkelte beboer kan opleve en større grad af frihed.

I vinterhalvåret har vi også grøn omsorg, da det er for koldt at tage ud i spejderhytten, kører vi i stedet en tur den ene uge og ser på årstidernes forandringer . Den anden bruger vi i vores orangeri, hvor vi f.eks. fortæller historier, synger eller bager vafler. Vi nyder at sidde at sidde og følge med i efterårets og vinterens vejr og se årstidernes skiften mens ilden buldre i brændeovnen.

 


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.