Grøn omsorg.

Meget forskning viser, at ophold i naturen er en af de bedste sansestimulationer, der kan tilbydes til mennesker med demens-sygdomme. 

Derfor har vi ønsket, at dette skulle være et tilbud til beboerne på Friplejehjemmet Sct. Kjeldsgården. Vi har valgt at kalde det "Grøn Omsorg". 

Vi har lejet en spejderhytte ved Birkesø, hvor vi én gang om ugen kører ud og er hele dagen. Vi tager af sted med seks beboere og tre personaler og har madkurven med. 

Formålet med Grøn Omsorg er at styrke de sociale færdigheder, bevare aktuelle kompetencer, at skabe genkendelsens glæde ved at høre fuglene kvidre, dufte skovbunden og følge med i myretuens  tilblivelse. 

I skoven er der en anden samværsrelation mellem beboerne og personalet, og den enkelte beboer kan opleve en større grad af frihed.

 


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.