På Sct. Kjeldsgården får vi løbende besøg af både dagpleje, børnehave og skoleklasser

Fællesskaber og samvær mellem generationer er værdifulde for såvel børn som ældre og dette kommer til udtryk i en gensidig glæde, når de nyder hinandens selskab.

Hver 14. dag kommer der to dagplejemødre med deres dejlige og livlige børn til gensidig glæde for både børn og vores beboere.

Derudover kommer der børnehave til fastelavn og skoleklasse til luciaoptog.

Besøg af børnehaven til fastelavn.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.