De frivillige

Vi har den glæde at have tilknyttet en gruppe mennesker, som kommer og yder et stykke frivilligt arbejde.

Det har rigtig stor værdi for husets beboere.

De frivillige deltager i husets aktiviteter,  ud fra de interesser og ønsker som de har.

I øjeblikket har vi frivillige der deltager bla. i gymnastik, strikkeklub, snapseklub, cykelture og klaverspil.

Har du gode ideer, tid i overskud og lyst til at deltage i fællesskabet skal du være velkommen til at tage kontakt til os.

 

Du kan kontakte aktivitetsmedarbejder Jane Bjørnlund på telefon: 89273729 eller på mail: jabj@diakon.dk


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.