Her finder du vores månedelige aktivitetkalender

Hver måned udarbejdes en oversigt over den pågældende måneds planlagte aktiviteter. Udover disse opstår der i dagligdagen ofte spontane aktiviteter, der udspringer af ønsker fra vores beboere eller gode ideer fra personalets side.

Pårørende er altid velkomne til at deltage i vores aktiviteter og vi modtager gerne ønsker og inspiration til nye aktiviteter.

Vi har en aktivitetsmedarbejder ansat som en gennemgående person på aktivitetsområdet, men derudover prioriterer vi også inddragelse af det faglige personale, da deltagelse kan bidrage med værdifulde observationer i forhold til den enkelte beboernes samlede oplevelse af aktiviteten.

  Aktivitetskalender Februar

  Aktivitetskalender marts

 


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.