Aktiviteter

Alle vore aktiviteter er specielt tilrettelagt i forhold til vore beboere. Det betyder, at de planlagte aktiviteter oftest finder sted om formiddagen, hvor beboerne er mest friske og har mulighed for at få udbytte af aktiviteten. 

Aktiviteterne har ofte en længde af 1 - 1½ time, for at vore beboere, som følge af deres demenssygdom ikke skal blive overstimuleret. 

Aktiviteterne har til hensigt at give mulighed for socialt samvær på tværs af huset, skabe stjernestunder for den enkelte beboer samt bevare beboerens funktionsniveau længst muligt. 

Årets gang er tænkt ind i planlægningen af aktiviteterne. På denne måde kan beboerne trods svigtende hukommelse følge med i  årstidernes skiften og de forskellige højtider.  

Pårørende spørger os tit om der så ikke sker noget resten af døgnet. 
Til det må vi svare ” Jo, det gør der”.
Om eftermiddagen og om aftenen foregår der aktiviteter i de enkelte grupper.  Det er de mere stille aktiviteter, der iværksættes,  og ofte med afsæt i almindelige dagligdags gøremål, som er kendt for beboerne.
Vi kan gå en lille tur i haven og besøge hønsene, synge en sang, læse dagens avis, bage vafler, gå ud med skraldespanden, se Matador og meget andet. Aktiviteterne er tilpasset stemningen og de aktuelle behov hos beboerne i de enkelte grupper.
Vi drosler langsomt ned for aktivitetsniveauet, idet vi fagligt og erfaringsmæssigt ved, at der hermed skabes de bedste betingelser for en god nattesøvn.

 


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.