Tilsyn

På Sct. Kjeldsgården modtager vi besøg fra forskellige tilsynsmyndigheder, som skal sikre at plejehjemmet lever op til de kvalitetsstandarder, der er udstukket fra ministerierne på plejehjemsområdet.

Vi får løbende uanmeldte tilsyn af embedslæge, kommunalt tilsyn, levnedsmiddelkontrollen og arbejdstilsynet.

På nedenstående link er der mulighed for at læse de sidste rapporter fra de forskellige tilsynsmyndigheder.

Styrelsen for patientsikkerheds embedslægetilsyn

Kommunale tilsynsrapport

Arbejdstilsynets tilsynsrapport

Fødevarestyrelsens tilsynsrapport


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.