Stilling som Afdelingsleder samt to Social - og sundhedsassistent stillinger

Vi søger pr. 1. januar 2018 eller efter nærmere aftale en sygeplejerske til at varetage afdelingslederfunktionen i vores stueetage.

For yderligere oplysninger henvises til stillingsopslag.

Derudover søger vi pr. 1. februar 2018 to social - og sundhedsassistenter. Der er tale om faste stillinger på 30 timer.

For yderligere oplysninger henvises der til stillingsopslaget

 


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.